تماس با ما

آدرس ما

دبیرستان ماندگار فردوسی
تبریز - چهارراه شریعتی
تلفن
04135558031

ساعات بازگشایی
8 صبح تا 14

تماس با ما
کد امنیتی